City Network Status

Connectivity Issues

09:50

Pga omfattande nätverksunderhåll hos en av de större internet leverantörerna i sverige så kan många ha problem att nå siter och tjänster hos oss.
Senaste besked från leverantören var att underhåller var klart 10:00 dock har de fortfarande vissa problem gentemot andra leverantörer.
Då tjänsterna i sig är uppe kan ni testa via en annan anslutning om ni skulle ha problem ex via en mobiltelefon.

09:50
Due to major network maintenance at one of the larger internet providers in sweden some may have trouble accessing their sites and services hosted by us.
The latest update from the provider confirms the maintenance completed successfully at 10:00 CEST however some providers are still blocking connections.
As the services are still running, if you experience any issues please try another computer or try accessing via your cellphone.