City Network Status

Maintenance Webmail (https://mail.citynetwork.se)

2015-03-04 08:15 The maintenance have to be postponed once more.

2015-03-03 21:20 The maintenance has started.

We will perform maintenance on our webmail system.

The maintenance will start at 2015-03-03 21:00 CET. The maintenance is scheduled to end 2015-03-04 08:00 CET.

This will also affect calendar and contacts shared or used via this service.

This maintenance will not affect the email service it self. You will still be able to use a normal mail client to check your mail.
Please see our guides on how to configure your mail client here: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/e-post

 

Short version in Swedish:

Vi genomför ett underhåll på vår webbmail mellan 2015-03-03 21:00 CET och 2015-03-04 08:00 CET. Detta påverkar även kalender och kontakter.

Detta kommer inte påverka eposten i sig utan bara webbmailen. Det går fortfarande att använda en vanlig epostklient.
Titta gärna här för hur du kan ställa in din vanliga mailklient: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/e-post