City Network Status

Uppgradering phpmyadmin

23:50 Uppgraderingen är nu klar och det har inte orsakat någon nedtid.

22:10 Vi genomför just nu en uppgradering av phpmyadmin. Det ska dock inte innebära någon nedtid alls på den tjänsten.