City Network Status

Denial of Service: Shared Hosting

10:05 Attacken är stoppad och driftstatus är sedan en stund normal igen.

10:00 Vi ser för tillfället denial of service attacker mot den delade webbhostingmiljön. Detta påverkar prestanda och vi arbetar på en lösning.